Skip to content

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

BACK ALLEY OY:N HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-
ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE.
Päivitetty 24.3.2020

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Back Alley Oy
Osoite: Nihtimäentie 8 B 4, 02630 ESPOO
Puhelin: 041 50311103
Sähköposti: phillip_c@backalley.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Nimi: Phillip Clifford
Osoite: Nihtimäentie 8 B 4, 02630 ESPOO
Puhelin: 041 50311103
Sähköposti: phillip_c@backalley.fi

REKISTERIN NIMI
Rekisterin nimi on Back Alley Oy:n asiakas-, jäsen- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään 

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Back Alley Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Back Alley Oy:n asiakassuhteen, sopimuksen, sivuston käytön, asiakkaan erillisen nimenomaisen suostumuksen tai lainsäädännön vevotteisiin perustuen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

 1. Käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen (joka on
  rekisteröidyn peruutettavissa milloin tahansa);
 2. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (esim. asiakassuhde,
  jäsenyys, tilausten käsittely, palvelun parantaminen);
 3. Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
 4. Pelien ja tapahtumien turvallisuuden varmistamiseen

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, koska rekisteröity on
rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut
odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteri sisältää henkilötietoja rekisterinpitäjän asiakkaista.

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

 1. Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistamat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot
 2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot, sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositukset ja muu kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
  • Pelien ja tapahtumien ilmoittautumis- ja osallistumistiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Back Alley Oy:n verkkokaupasta tai osallistuessasi peleihin tai tapahtumiin.

Tietoja kerätään pääasiallisesti henkilöltä itseltään.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Lainsäädäntö asettaa osalle tietoja vaatimuksia tietojen säilyttämistä varten, mm seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki
 • Kuluttajakaupan vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitiedot ja niiden käyttäminen tietoturvallisuuden varmistamiseen

Muussa tapauksessa rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Edellä kuvatun lisäksi henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 1. www-lomakkeilla lähetetyt viestit
 2. Puhelin
 3. Sähköpostiviestit
 4. Paikanpäällä ilmoittautuessa
 5. Paperisten lomakkeiden avulla

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

Voimme luovuttaa joitain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Asiakastietoja käytämme kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- sekä selaustietoja yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta voimme tarjota sinulle parempaa ja henkilökohtaista palvelua. Analytiikka- ja personoimistarkoituksiin kerätty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain Back Alley Oy voi yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppanille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeille, jos toimitustavaksi on valittu kuljetus
 • Tuotteen toimittajalle, mikäli tilattu tuote on suoratoimitustuote

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti
käsiteltäväksi.
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
  • Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
   vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
   Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
   tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
   esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
   asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
   Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan edellä mainitulle rekisterinpitäjän
   yhteyshenkilölle.
 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
  • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
   poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
   muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
   rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
   Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
   Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
   (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (”local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimeen tallennettavia lyhyitä tekstitiedostoja, joita palvelin käyttää päätelaitteen tunnistamiseen. Käytämme näitä tekniikoita analytiikan kerääniseen, personointiin, verkkokaupan toimintojen suorittamiseen, sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Tekniikoita käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden hyväksyminen on pakollista. Palvelimen tallentamat evästeet säilyvät selaimessa 15min-24 kk, ellei niitä erikseen poisteta. Sivustolla käynti uudestaan, asettaa evästeen uudestaan selaimen muistiin.

Analytiikan evästeitä käytämme ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä, sekä mitä asiakkaat meiltä etsivät. Käytetty tieto on aina anonymisoitua, poikkeuksena niiltä osin, joissa tieto sisältää asiakkaan tunnistavaa tietoa, kuten IP-osoitteen. Tunnisteet ovat voimassa 30 s-24 kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia sekä Google Tag Manageria sivustomme analytiikan keräämiseen. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.  Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Tunnisteiden käytöstä voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selaimen hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuminen yliajaa Do Not Track -toiminnon.

Halutessasi voit nollata evästesuostumuksen oheisesta linkistä: Nollaa suostumus!

MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla muutoksista
verkkosivuille laitettavilla ilmoituksilla, sähköpostitse, tai ilmoittamalla asiasta muussa yhteydessä tai
päivitysten yhteydessä.

Kutsu ja tienaa

X
Kirjaudu sisään voidaksesi jakaa linkkiäsi
Signup